Jacob Kirkegaard performance and his installation at Auditorium Parco della Musica

mAtter release artist Jacob kirkegaard will participate in the Auditorium Parco della Musica festival in Rome, Italy.

J01.jpg

EQUILIBRIO FESTIVAL 2019

JACOB KIRKEGAARD

AURORA BOREALIS

SUN 10 FEB | 17:00 | SPAZIO ASCOLTO

WED 20 FEB | 18:00 | SPAZIO ASCOLTO

THU 21 FEB | 18:00 | SPAZIO ASCOLTO

Ascolta le emissioni elettromagnetiche e cosmiche dell’aurora boreale in una performance dal vivo del sound artist danese Jacob Kirkegaard. Per questa composizione, Kirkegaard ha catturato i segnali delle onde VLF emessi dall’aurora boreale con dei ricevitori elettromagnetici. Materiale sonoro aggiuntivo è stato successivamente fornito dall’Inspire Project della NASA. Con quest’opera, e con la performance che ne deriva, Kirkegaard inverte i sensi dello spettatore spostando l’attenzione dall’occhio all’orecchio, in un fenomeno altrimenti visivo e offrendo così l’opportunità unica di ascoltare il suono della luce.

USEFUL INFO


Domenica 10 febbraio alle ore 17 e alle ore 18:30
performance con l’artista.
Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili.
Mercoledì 20 e giovedì 21 sarà possibile ascoltare una registrazione della performance
in loop dalle ore 18 alle ore 21.

-

INFORMATION

https://en.auditorium.com/evento/jacob_kirkegaard-20134.html

J02.jpg

SOUND CORNER / 47

JACOB KIRKEGAARD

ELDFJALL

FROM SUN 10 FEB TO TUE 26 FEB | SOUND CORNER

Quest’opera consiste in una serie di registrazioni, sotterranee e non, dell’attività geotermica in Islanda. Le registrazioni sono state eseguite con microfoni acustici posti a una distanza molto ravvicinata dall’attività, estremamente calda, dei geyser. I suoni più condensati, pulsanti e tremanti sono stati catturati utilizzando sensori di vibrazione posizionati sotto la superficie della terra, in vari punti intorno ai geyser. L’esperienza sonora è accompagnata da una mostra fotografica composta da 6 foto scattate dall’artista durante la registrazione in Islanda. La mostra è realizzata in collaborazione con Gallery Tom Christoffersen.

-

INFORMATION

https://en.auditorium.com/evento/jacob_kirkegaard-20132.html


Jacob’s release from mAtter

Installation. 30-minute sound and video composition from field recordings of singing sands and booming dunes recorded in the Oman deserts. Premiered at at Aichi Triennale, Nagoya, Japan, 2010.

Sabulation is created from video and sound recordings of the ‘Singing Sands’ in the deserts of Oman, 

one of the few places in the world where the shifting sand dunes emit deep tones. 

main01.jpg

Lars Lundehave Hansen Perfomance at Open Days Festival

Lars Lundehave Hansen will be performance at OpenDays Festival.

Lars and mAtter are preparing for his release. Please stop by, If you are in Denmark!

Lars-Lundehave-Hansen-1024x683.jpg

Lars Lundehave Hansen

Fredag d. 14. september kl. 19

En performance – formet som en klingende rundtur med bus.
Påstigning ved Utzon Center på Havnekajen.

Lars Lundehave Hansen, lydkunstner

Atlas” (2018, Uropførelse)

Værket er en elektronisk komposition, der fortolker Aalborg med udgangspunkt i byens topografi, som den er formet af udviklingen fra industri- til kulturby. Præsentationen af værket afvikles som en geografisk afsøgning af både byen og lyden, i form af en bustur rundt i centrale dele af byområdet. På den måde skabes en ny lydside til Aalborg i bevægelse, der i dette set-up nærmest ændrer karakter fra by til film.

Lars Lundehave Hansen (1978) har markeret sig som en af Danmarks visionære lydkunstnere, og har gennem snart 2 årtier udforsket lyd i værker, hvor de fysiske og tekniske eksperimenter er centrale. Bl.a. i de konkrete visualiseringer af lyd, som peger tilbage på nogle af lydkunstens pionerer i deres ambition om at forene det skulpturelle med det instrumentale. Oplevelsen handler derfor om at bevæge sig rundt og observere, hvordan lyden og iscenesættelsen undersøger tid og rum på forskellig vis.

Han har modtaget flere præmieringer, bl.a. fra Statens Kunstfond og Ars Electronica, for sit arbejde med lyd som kunst. Værkerne har været opført på toneangivende gallerier og festivaler herhjemme og verden over siden 1999, senest ved en koncertrække i Japan i maj 2018.

I 2018 har Bygningsstyrelsen kommissioneret 4 permanente, stedspecifikke lydkunst-installationer, 2 udendørs og 2 indendørs, til Augustenborg Slot på Als og det er dermed den største offentlige bestilling af lydkunst fra en enkelt kunstner til dato.