Lars Lundehave Hansen Perfomance at Open Days Festival

Lars Lundehave Hansen will be performance at OpenDays Festival.

Lars and mAtter are preparing for his release. Please stop by, If you are in Denmark!

Lars-Lundehave-Hansen-1024x683.jpg

Lars Lundehave Hansen

Fredag d. 14. september kl. 19

En performance – formet som en klingende rundtur med bus.
Påstigning ved Utzon Center på Havnekajen.

Lars Lundehave Hansen, lydkunstner

Atlas” (2018, Uropførelse)

Værket er en elektronisk komposition, der fortolker Aalborg med udgangspunkt i byens topografi, som den er formet af udviklingen fra industri- til kulturby. Præsentationen af værket afvikles som en geografisk afsøgning af både byen og lyden, i form af en bustur rundt i centrale dele af byområdet. På den måde skabes en ny lydside til Aalborg i bevægelse, der i dette set-up nærmest ændrer karakter fra by til film.

Lars Lundehave Hansen (1978) har markeret sig som en af Danmarks visionære lydkunstnere, og har gennem snart 2 årtier udforsket lyd i værker, hvor de fysiske og tekniske eksperimenter er centrale. Bl.a. i de konkrete visualiseringer af lyd, som peger tilbage på nogle af lydkunstens pionerer i deres ambition om at forene det skulpturelle med det instrumentale. Oplevelsen handler derfor om at bevæge sig rundt og observere, hvordan lyden og iscenesættelsen undersøger tid og rum på forskellig vis.

Han har modtaget flere præmieringer, bl.a. fra Statens Kunstfond og Ars Electronica, for sit arbejde med lyd som kunst. Værkerne har været opført på toneangivende gallerier og festivaler herhjemme og verden over siden 1999, senest ved en koncertrække i Japan i maj 2018.

I 2018 har Bygningsstyrelsen kommissioneret 4 permanente, stedspecifikke lydkunst-installationer, 2 udendørs og 2 indendørs, til Augustenborg Slot på Als og det er dermed den største offentlige bestilling af lydkunst fra en enkelt kunstner til dato.